1

Kunnskap

Ved å holde oss oppdatert på kredittkortmarkedet, ønsker vi til enhver tid å formidle korrekt, pålitelig og oppdatert informasjon til våre besøkende. Vi investerer mye tid og ressurser for å få en full forståelse for kredittkortene vi sammenligner, som inkluderer fordeler, ulemper, gebyrer og vilkår til ethvert kredittkort. På den måten vil våre lesere være innforstått med hva som tilbys, som gjør at de kan ta bedre beslutninger.

2

Erfaring

Vårt team besitter høy erfaring om personlig økonomi og kredittkort. I tillegg har vårt selskap sammenlignet ulike kredittkort siden 2017, som har gitt oss en uvurderlig kunnskapsbase om kredittkortmarkedet. Kombinasjonen av dette gjør at vi har en bred forståelse rundt kompleksiteten til ulike kredittkort, og hvordan de påvirker ens økonomi. Dette gjør oss kvalifisert til å tilby god innsikt og anbefalinger.

3

Tillit

Vi jobber hardt for å tilby pålitelig og oppdatert informasjon for å skape tillit blant våre besøkende. Kredittkort360.com skal være en pålitelig kilde for objektiv informasjon. Vi har ingen egne produkter, og er derfor en uavhengig kredittkortanmelder. På den måten kan besøkende være trygge på at informasjonen som blir delt er for deres beste interesse.

“Ved å holde oss oppdatert på kredittkortmarkedet, ønsker vi til enhver tid å formidle korrekt, pålitelig og oppdatert informasjon til våre besøkende.” - Kredittkort360.com

Vi følger disse retningslinjene for å:

  1. Hjelpe til med å ta bedre beslutninger: Vårt hovedmål er å bistå besøkende med å ta kloke og velinformerte avgjørelser om valg av kredittkort. Med våre retningslinjer som grunnlag, kan du være trygg på at informasjonen vi gir er objektiv, nøyaktig og relevant. Dette gjør det mulig å sammenligne ulike kredittkort mot hverandre og ta avgjørelser som passer til din økonomi.
  2. Gi tilstrekkelig og pålitelig informasjon for å ta gode avgjørelser: Vi ønsker å være helt transparente i vår kommunikasjon. Informasjonen henter vi direkte fra bankene som tilbyr kredittkortene, og vi henviser til kilder ved ny forskning, tall og fakta. Dette gir besøkende de nødvendige verktøyene i beslutningsprosessen, som igjen bidrar til bedre avgjørelser.
  3. Sikre høy standard: Retningslinjene sikrer at vi opprettholder høy standard i produksjonen av innholdet. Det er viktig at alt som blir presentert er nøyaktig og tydelig, slik at det ikke blir noen forvirring eller misoppfatninger. Dette bidrar også til å gi en høyere grad av tillit blant våre faste besøkende. Vår høye standard gir troverdighet som en ledende aktør innenfor kredittkortmarkedet

Mer om våre redaksjonelle retningslinjer

Våre redaksjonelle retningslinjer er fundamentet for vår arbeidsmetodikk og innholdsproduksjon. Vi jobber kontinuerlig for å leve opp til den høye standarden vi krever av oss selv, for å kunne tilby best mulig innhold og verktøy til de som søker etter informasjon innen kredittkortmarkedet.

Uavhengig rådgiving

Vi er forpliktet til å gi uavhengig og objektive råd. Vår sammenligningstjeneste og anbefalinger er basert på objektive kriterier. Målet er at våre besøkende tar valg i tråd med deres økonomiske behov. 

Nøyaktig informasjon

Det er viktig at innholdet vi presenterer er nøyaktig og oppdatert. Derfor går vi jevnlig over betingelser og vilkår for å sikre at tallene vi oppgir samstemmer med siste nytt. I takt med dette oppdaterer vi våre anmeldelser slik at de er aktuelle. 

Kildehenvisning

Vi mener at det å være transparente bidrar til økt tillit. Derfor oppgir vi alltid kilder og referanser fra informasjon og data vi benytter i våre anmeldelser og guider. Dette gir leserne mulighet til å dobbeltsjekke at informasjonen stemmer, eller lese seg grundigere opp om temaet om ønskelig. 

Grundig gjennomgang og korrigering

Vi går grundig til verks for å forsikre at tekstene våre er korrekte. Jevnlig går vi gjennom innholdet for å luke bort eventuelle feil og mangler. Feil kan såklart forekomme, men på grunn av vår korrigeringsprosess blir de raskt adressert og korrigert. Dette er for å sikre nøyaktig og pålitelige tekster.

Vi vil understreke at det kan forekomme tilfeller der kredittleverandører oppdaterer sine avtaler og vilkår før de har blitt korrigert på vår nettside. Derfor ligger det et ansvar hos besøkende å forbli kildekritisk og sjekke direkte med banken at informasjonen stemmer. Vi fraskriver oss ansvaret for at eventuelle endringer i kredittkortavtaler ikke er oppdatert på nettsiden i sanntid. Besøkende er selv ansvarlig for å bekrefte vilkår og betingelser før en avtale godkjennes og ferdigstilles.