Hvordan er det mulig å overtrekke et kredittkort?

Fra kredittkortselskapets side er det ment at den gitte kredittgrensen er absolutt. Det er ikke slik at de legger til rette for at du skal kunne overtrekke den. Normalt vil du få tilbakemelding fra brukerstedet eller uttaksautomaten om at det ikke er dekning på kortet.

Likevel kan det altså være omstendigheter hvor overtrekk skjer.

Den vanligste grunnen er at brukerstedet ikke er i direkte kontakt med banken. Det kan da være at det gjennomføres et kjøp eller uttak som overskrider den kreditten du er innvilget. Det kan også være at du befinner deg så nær kredittgrensen at du ved beregningen av de månedlige rentene og gebyrene plutselig vipper over.

Endelig kan det være en teknisk svikt fra bankens side som gjør at det midlertidig er mulig å foreta disposisjoner utover den kreditten du er innvilget.

Hva er overtrekksrente?

Overtrekksrente er penger man må betale til banken dersom man bruker mer enn saldoen som man har på en bankkonto. Overtrekksrenten er som regel vesentlig høyere enn innskuddsrenten. Det er ikke uvanlig at man må betale en overtrekksrente som er høyere enn renten på forbrukslån. Bankene forsvarer den høye renten med at beløpene som det betales overtrekksrente av ofte er små grunnet sperringer som forhindrer større overtrekk. Enkelte kredittkort har også en overtrekksrente dersom man bruker mer enn den opprinnelige kredittgrensen man har fått innvilget.

Hva er konsekvensen av å overtrekke kredittkortet?

I første omgang får du altså et overtrekksgebyr eller belastes forsinkelsesrente. Dersom du betaler gebyrene og det beløpet du har overtrukket kortet med straks, vil det normalt ikke få noen følger for deg.

Dersom overtrekket ikke nedbetales, eller det gjentar seg flere ganger, vil kredittkortselskapet se det som et brudd på avtalevilkårene. De kan derfor heve kredittavtalen.

I så tilfelle vil de også kreve at du tilbakebetaler det du skylder på kortet med en gang. Dette kan etterfølges av inkassopågang.

I slike situasjoner er det viktig å holde dialogen med selskapet som har utstedt kortet. Det beste er om du kan få betalt ned overtrekket og dermed få tilbakestilt kredittkortet til vanlig bruk. Ellers bør du prøve å få en realistisk tilbakebetalingsavtale eller eventuelt ta opp et lån for å refinansiere kreditten.

Hva er konsekvensen av å overtrekke kredittkortet?

Selv om banken gjør sitt for at kredittkortet ikke skal overtrekkes, kan det altså likevel skje. Det er i din interesse å unngå dette. 

Å ha kontroll over forbrukt kreditt og hvordan denne forholder seg til innvilget kredittgrense til enhver tid, er avgjørende. Med dagens nettbankløsninger er det heller ikke så vanskelig å få det til.

Men dersom du til stadighet sneier borti kredittgrensen, og noen ganger også vipper over, kan det også være et symptom på at du har behov for en høyere ramme.

Hva er maksgrensen?

Kredittkort i Norge har gjerne en maksimal kredittramme mellom 50 000 og 150 000 kroner. Noen få kort kan tilby opp til 500 000 kroner. Det er imidlertid ikke vanlig å gi nye kunder bankens høyeste kredittramme umiddelbart.

Skal du betale en ferie for hele familien eller kjøpe en bruktbil med kortet, kan det fort gå opptil eller over grensen på kredittkortet.

Søke høyere kredittramme på kredittkortet

I slike tilfeller kan du kontakt banken og høre om du kan få forhøyet kredittgrensen for å være føre var. De fleste steder kan en slik søknad fremmes direkte i nettbanken.

Dersom du allerede har høyeste kredittgrense på det kortet du har, er det også en mulighet å høre om de har et kort med høyere øvre kredittramme som du kan søke om.

Har du betalingsproblemer?

Det kan være nyttig med et kort med høy kredittramme, slik at det kan dekke de omkostningene du ønsker å benytte det til.

Men kredittkort er likevel best til kortsiktig bruk, det vil si at du betaler det ned forholdsvis raskt og aller helst før rentene begynner å løpe. Det er som regel en rentefri periode fram til neste forfallsdato.

Dersom du ligger jevnt på en kredittkortramme opp mot 100 000 kroner, blir det derimot dyrt i lengden. Et eventuelt overtrekksgebyr er minimalt mot det du da må betjene i renter.

Gjentatte overtrekk av kredittkort eller bankkonto er også et symptom på at du har problemer i økonomien.

I slike situasjoner bør du ta kontakt med en økonomisk rådgiver hos din bankforbindelse eller andre steder, og se hvilke hjelpemidler som finnes for å gjenvinne kontrollen.

Vanlige spørsmål om å overtrekke kredittkortet

Hva er overtrekksgebyr?
Hva skjer når man går i minus?
Hvorfor har jeg blitt overtrukket?
Hvor mye kan overtrekk koste?
Hva skjer hvis jeg ikke betaler overtrekk?

Bengt er en kreativ innholdsprodusent med en bachelor i økonomi. Etter å ha startet karrieren i banksektoren, fant han lidenskapen i å formidle fakta om kredittkort og personlig økonomi. Bengts hovedansvar er å innhente så mye data som mulig om kredittkortene vi presenterer.
Favorittkort: Bank Norwegian

Sist oppdatert Aug 2, 2023