Høy kredittkortgjeld er usunt

Deler du opp tilbakebetalingen av det du har utestående på kredittkortet, får du det som på fint heter rentebærende kredittkortgjeld. På godt norsk: Du må betale renter for pengene du har lånt med kredittkortet. For de fleste er dette ikke et problem. Mange kvitter seg med kortgjelden i løpet av et par måneder.

For noen derimot, vokser gjelden. Den blir større for hver måned. Til slutt blir den så stor at den er vanskelig å håndtere. Noen tyr da til nye kredittkort, som de bruker til å betale ned gjelden på andre kort. De havner i en gjeldsspiral som ikke ser ut til å ha en ende.

Hva er refinansiering av kredittkort?

Refinansiering av kredittkortgjeld vil si at du søker om et refinansieringslån. Mange som har høy kredittkortgjeld har muligheten til å refinansiere den. Ettersom kredittkortgjeld har landets høyeste, effektive renter, kan en refinansiering med et billigere lån være et alternativ hvis gjelden blir veldig tung å bære.

Den viktigste forutsetningen for at en refinansiering skal lykkes, er at man får en merkbart lavere rente på den nye gjelden enn den man har på den gamle. I tillegg spiller det en rolle hva man gjør med pengene som blir til overs hver måned etter refinansieringen.

De mest brukte metodene for å refinansiere kredittkortgjeld, er å bake gjelden inn i et boliglån eller å benytte et forbrukslån.

Den viktigste forutsetningen for at en refinansiering skal lykkes, er at man får en merkbart lavere rente på den nye gjelden enn den man har på den gamle. - Kredittkort360.com

Boliglån

Å bake kredittkortgjelden inn i et boliglån er den mest effektive måten å refinansiere på. Når dette skrives, er boliglånsrenten historisk lav. Kan du bruke sikkerheten i egen bolig til å låne opp det du trenger for å kvitte deg med kortgjelden, vil du få vesentlig mye mer å rutte med i måneden.

I praksis fungerer det slik: Du kontakter banken som har gitt deg boliglånet. Du spør om du kan øke boliglånet slik at du kan kvitte deg med det utestående på kredittkortet. Sier banken ja, får du utbetalt pengene du trenger, samtidig som boliglånet vokser med et tilsvarende beløp.

Det skal sies at bankene har blitt mer restriktive til denne metoden. Det betyr allikevel ikke at du får et automatisk avslag, men det kan hende at banken hever en pekefinger og sier at du kun får denne ene sjansen.

Forbrukslån

Har du ikke egen bolig? Eller sier banken nei til å bake inn kredittkortgjelden i boliglånet? Da kan et forbrukslån være løsningen. Det er ikke et like godt alternativ, ettersom renten på forbrukslån er høyere enn på boliglån. Forbrukslånsrentene er allikevel vesentlig lavere enn den du får med de fleste kredittkortene. Derfor kan det lønne seg å bruke et forbrukslån til å slette kortgjeld.

Velger du denne metoden, må du passe på. Du må forsikre deg om at de samlede, månedlige låneutgiftene blir lavere med et forbrukslån enn hva de er på kredittkortgjelden. Hvis ikke, er forbrukslån ikke alternativet du trenger.

Hvilken effekt har refinansiering på opptak av boliglån

Når du skal søke om boliglån har din eksisterende gjeld en betydning. Banken du søker boliglån hos vil alltid gå igjennom din eksisterende gjeld når de skal vurdere din lånesøknad. Selv om det er din samlede gjeld som betyr mest, vil det være bedre for deg å ha et større refinansieringslån med bedre rentebetingelser enn mange mindre og dyre lån.

Derfor bør du refinansiere kredittkortgjeld

Betaler du kun minste innbetalingsbeløp på kredittkortregningen? Da kan du etterhvert opparbeide deg en betydelig kredittkortgjeld. Det er nemlig slik at dersom du kun betaler minstebeløpet, vil det løpe høye renter på det øvrige beløpet. Som et resultat, vokser gjelden seg større og større. Dersom du har kredittkortgjeld som du ikke vil greie å tilbakebetale innen kort tid, vil det sannsynligvis lønne seg å refinansiere denne gjelden. Det betyr at kredittkortgjelden innfris, og i stedet vil du sitte igjen med et annet lån som har lavere renter. 

Hvor mye kredittkortgjeld kan jeg refinansiere?

Hvor mye kredittkortgjeld du kan refinansiere avhenger av din personlige økonomi og situasjon. Banken som vurderer din søknad om refinansiering vil se på din inntekt og samlede gjeld. Din kredittscore, hvor mange ulike faktorer inngår, vil også bli vurdert. 

Din kredittscore består av mange ulike faktorer som ditt flyttemønster, din alder, om du har næringsinteresser, om du har betalingsanmerkninger og flere. Jo høyere kredittscore, jo høyere refinansieringslån vil du få. Har du en lav kredittscore får du mindre lån og kanskje avslag på lånesøknaden. Har du betalingsanmerkninger vil du få avslag hos de fleste bankene. 

Refinansiering av flere kredittkort

Har du kredittkortgjeld knyttet til flere kredittkort, er det ekstra lønnsomt å refinansiere. Det er to grunner til det. For det første får du færre innbetalingsgebyrer. Selv om hvert innebetalingsgebyr ikke utgjør et så stort beløp, blir det mye penger over tid. Dette gjelder særlig om du betaler gebyrer på mange lån. Den andre grunnen er at du får bedre oversikt. Etter refinansieringen får du kun en regning å betale hver måned, og det er enklere å forholde seg til en kreditor enn mange. 

Fordeler ved å refinansiere kredittkort 

Det er mange fordeler med å refinansiere kredittkort:

 1. Lavere rente. En av de mest betydelige fordelene ved refinansiering av kredittkort er muligheten til å få en lavere rente. Kredittkortgjeld har blant de høyeste rentesatsene i markedet, og ved å bytte til et billigere lån kan du senke dine månedlige lånekostnader og spare vesentlige summer over tid.
 2. Nedbetalingsplan tilpasset din økonomi. Du kan få et lån med lengre eller kortere nedbetalingstid ut fra hvor mye du har mulighet til å betale hver måned. 
 3. Færre gebyrer og bedre oversikt. Refinansierer du flere kredittkort får du redusert både antall gebyrer og bedre oversikt.

Slik søker du om refinansiering av kredittkort

 1. Samle informasjon om gjelden din: Skaff deg oversikt over hvilke kredittkort du har. Du bør også vurdere andre lån eller gjeld som kan inkluderes i refinansieringen, som for eksempel forbrukslån. 
 2. Skaff deg oversikt over egen økonomi. Se over hvilke faste utgifter du har i forhold til inntekten din. Slik kan du beregne hvor store avdrag du har mulighet til å betale hver måned på det nye refinansieringslånet. 
 3. Gjør undersøkelser: Utforsk ulike refinansieringsalternativer tilgjengelig på markedet. Du bør sammenligne rentesatser, lånevilkår og eventuelle gebyrer fra forskjellige långivere. Dette øker sannsynligheten for at du får det beste lånet tilpasset din økonomi. 
 4. Søk om refinansiering: Når du har valgt en långiver, kan du søke om refinansiering av kredittkortgjelden din. Søk gjerne hos flere långivere, det er gratis og uforpliktende å søke. Du vil bli bedt om å fylle ut en søknad der du må oppgi personlig informasjon, detaljer om gjelden din og eventuell annen relevant økonomisk informasjon. Søknadsprosessen kan variere fra långiver til långiver, og du kan bli bedt om å gi dokumentasjon som bekrefter inntekt, gjeld og annen finansiell informasjon. Du kan også benytte deg av en såkalt lånemegler. Da sender du bare inn en lånesøknad som lånemegleren videresender til flere banker. 
 5. Vurder lånetilbudet: Etter at du har søkt om refinansiering, vil långiveren vurdere søknaden din og eventuelt gi deg et tilbud basert på din økonomiske situasjon. Ta en nøye vurdering av tilbudet inkludert rentesatsen, lånebeløpet, lånevilkårene og eventuelle gebyrer. 
 6. Godkjenn tilbudet: Er du fornøyd med lånetilbudet, kan du akseptere og fullføre refinansieringsprosessen. Dette innebærer å signere dokumenter fra långiveren. Det kan også være nødvendig å oppgi detaljer om kredittkortgjelden din. Deretter vil kredittkortgjelden din bli innfridd og det nye lånet vil bli opprettet. Da vil du ha en ny betalingsplan og en ny rentesats å forholde deg til.

Derfor kan du bli nektet refinansiering

Du kan bli nektet refinansiering av flere årsaker. Når du refinansierer tar du opp et nytt lån, og for å få dette nye refinansieringslånet må du oppfylle noen grunnleggende krav. Her er de viktigste kriteriene som kan føre til avslag på søknaden om refinansiering: 

 • Inntekt – du må som regel kunne vise til å ha fast inntekt for å få refinansiering. Hvor høy inntekt som kreves varierer mellom de ulike bankene. Størrelsen på inntekten og din betalingsevne påvirker uansett hvor stort lån du kan få. Dersom inntekten din er under bankens minimumskrav, kan du bli nektet refinansiering. 
 • Alder – Enkelte banker har 18 år som laveste alderskrav, men det er mest vanlig at bankene krever at du har fylt 20 år.  Noen banker har en aldersgrense som er så høy som 23 år.
 • Bosted og nasjonalitet – Du må være norsk statsborger eller ha vært bosatt i Norge i minst 3 år for å få refinansiering i norske banker.
 • Betalingsanmerkning – Du får som regel avslag på søknad om refinansiering dersom du har én eller flere betalingsanmerkninger registrert på deg. Det finnes imidlertid noen spesialbanker som gjør unntak i spesielle tilfeller. 
 • Inkasso – det kan også være vanskelig å få refinansieringslån dersom du har aktive inkassosaker.  Det kan imidlertid gjøres unntak forutsatt at gjelden som er tilknyttet inkassosaken skal innfris med det nye lånet.
 • Gjeldsgrad – myndighetene krever også at det nye lånet kan ikke være så stort at din totale gjeld overstiger fem ganger din årsinntekt. Dersom du for eksempel tjener 300 000 kroner i året kan du ikke ha en samlet gjeld  på mer enn 1,5 millioner kroner.
 • Betalingsevne – Bankene er pliktig til å forsikre seg om at du tjener nok til å klare de månedlige avdragene på lånet. Da må bankene ta med i beregningen en eventuell renteøkning på din totale gjeld på minimum 3%.

Refinansieringslån

Merk deg at en del banker tilbyr såkalte refinansieringslån. Dette er egentlig ikke noe annet enn vanlige forbrukslån, altså lån hvor du slipper å stille eiendeler eller eiendom som pant. Det er allikevel en forskjell på de beste refinansieringslånene og ordinære forbrukslån: Enkelte banker vil gi deg en litt lavere rente når du forteller dem at du skal bruke lånet til å kvitte deg med kredittkortgjeld.

Samle kredittkortgjeld

Du har trolig mottatt reklame fra banker som tilbyr deg å samle kredittkortgjeld. Avsenderne av slik reklame er som regel forbrukslånsbanker som ønsker å gi deg forbrukslån eller refinansieringslån med litt gunstigere renter.

Begrepet «samle kredittkortgjeld» brukes ettersom mange nordmenn har utestående (og dyr) gjeld på mer enn ett kredittkort. Reklamen lyver ikke: Det kan lønne seg å slette all kredittkortgjeld med et billigere forbrukslån.

Penger til over = forbruksfest?

Å refinansiere kredittkortgjeld er ikke en magisk pille som får gjelden til å forsvinne. Det spiller ingen rolle om du baker den inn i huslånet eller sletter den med et forbrukslån/refinansieringslån. Du har like mye gjeld som før.

Forskjellen er at det blir enklere å stå i den økonomiske hverdagen. Du får mer penger å rutte med hver måned. Derfor er det lurt å tenke over hva du skal gjøre med ekstrapengene.

Det er så klart fristende å bruke dem på mer forbruk. Dette er ikke den beste løsningen. Det er bedre å bruke så mye som mulig av overskuddet på ekstra avdrag på det forhøyede boliglånet eller forbrukslånet.

Det er kanskje ikke dette du ønsker å høre. Det positive med å betale inn ekstra avdrag er at du blir kvitt gjelden mye raskere. Det skal ikke mange hundrelappene til hver måned før du opplever at gjelden synker merkbart raskere over tid.

Blir kredittkortene slettet ved refinansiering? 

Mange lurer på om kredittkortene blir slettet ved refinansiering. Det korte svaret er ja. Når du refinansierer dine kredittkort, vil kortene bli sperret og dine kontoer hos kredittkortselskapene vil avsluttes. Grunnen til dette er at du ikke skal ende opp med mer gjeld enn før refinansieringen.

I disse tilfellene lønner det seg ikke å refinansiere

Det er ikke alltid det lønner seg å refinansiere. Her er et par eksempler på tilfeller hvor refinansiering ikke nødvendigvis er lønnsomt: 

 • Lav gjeld - dersom gjelden din i utgangspunktet er svært lav, vil det være smartere å bare fokusere på å betale ned gjelden så raskt som mulig i stedet for å ta opp et nytt lån. 
 • Forlenget nedbetalingstid - dersom nedbetalingstiden på refinansieringslånet blir svært lang, kan det være mer lønnsomt å betale ned den eksisterende gjelden raskere. Da vil du totalt sett betale mindre i renter og gebyrer.

Unngå kredittkortgjeld

Det er viktig å huske at pengene du handler for med kredittkortet er et lån. Bruker du ikke mer av kortet enn hva du kan betale på den neste kredittkortfakturaen, slipper du både langvarig kredittkortgjeld og høye renter.

Er du i en situasjon hvor du får en klump i magen av å tenke på hvor stor gjeld du har til kredittkortselskapene? Det finnes flere veier ut av uføret:

 1. Spør banken om å bake inn kredittkortgjelden i huslånet.
 2. Bruk et forbrukslån til å slette kortgjelden.
 3. Benytt så mye som mulig av pengene du får til overs til å betale inn ekstra på den nye gjelden – hver måned.
 4. Forsøk å skaffe deg ekstrainntekter for å bli kvitt gjelden enda raskere.

Uansett hva du gjør, ikke skaff deg et nytt kredittkort for å betale gjelden på kort du allerede har. Det blir i verste fall som å slukke en brann med bensin.

Vanlige spørsmål om refinansiere kredittkortgjeld

Hva betyr det å refinansiere kredittkortgjeld?
Kan jeg refinansiere kredittkortgjeld uten sikkerhet?
Kan jeg refinansiere kredittkortgjeld med sikkerhet?
Hvorfor lønner det seg å refinansiere kredittkortgjeld?
Hvilken rente vil jeg få når jeg refinansierer kredittkort? 
Kan man refinansiere kredittkortgjeld?
Blir kredittkort sperret ved refinansiering?
Kan man bruke kredittkort etter refinansiering?
Når er det lurt å refinansiere?

Jan Yngve er en dyktig journalist som spesialiserer seg på personlig økonomi, spesielt kredittkortindustrien. Han har en mastergrad i økonomi og ledelse og har jobbet som journalist i flere år. På Kredittkort360.com er kredittkortfordeler hans spesialitet. I tillegg er han ansvarlig for alle guidene våre.
Favorittkort: TF Bank Mastercard

Sist oppdatert Apr 11, 2024