Oppdatert 27 Januar, 2020

Hva gjeldsregisteret betyr for deg

Forfatter Mennesker som vinker Gjeldsregisteret er ganske enkelt en gjeldsoversikt over norske låntakere. Hovedhensikten med registeret er å gjøre det lettere for banken å vurdere hvordan din økonomiske situasjon er i dag, og hvordan den kan bli dersom for eksempel renta går opp eller du benytter deg av all kreditt du har tilgjengelig. Men hva betyr gjeldsregisteret for deg, hva inneholder det og hva kan du gjøre for å ikke ha så mye i gjeldsregisteret? Få svar på disse og andre viktige spørsmål i denne guiden!
Du har sannsynligvis lest eller hørt om om gjeldsregisteret som ble innført i Norge 1. juli 2019. Hva betyr gjeldsregisteret for deg som privatperson og kredittkort-eier? I denne guiden skal vi gi et helhetlig overblikk over gjeldsregisteret. Vi skal forklare bakgrunnen for registeret, hvorfor myndighetene mener at gjeldsregisteret er viktig og hva du behøver å tenke på.

Behovet for å få på plass gjeldsregisteret i Norge

Hittil har ikke bankene hatt mulighet til å ha en realistisk oversikt over den totale gjelden din når du søker kreditt og lån. Riktignok la bankene tallene i Skattemeldingen til grunn for behandling av søknader og hvem som kan søke om et kredittkort. Problemet var bare at tallene i Skattemeldingen kunne være 13-14 måneder gamle, og veldig mye kunne ha skjedd med økonomien på den tiden. Fraværet av tall som gjelspeiler virkeligheten i bankenes behandlingsprosesser, har resultert i at Norge er på verdenstoppen hva gjelder gjeldsgrad.

Norske husholdningers gjeld har siden 2009 økt med nesten 1500 milliarder kroner. I 2004 hadde rundt fem prosent av husholdningene en gjeld som var høyere enn fem ganger samlet inntekt – mens i 2018 har dette økt til nesten 20 prosent.

Totalt skylder nordmenn rundt 3 400 milliarder kroner. Rundt 3 000 milliarder er boliglån, mens den usikrede gjelden utgjør 112 milliarder kroner. Kredittkortgjelden utgjør ca. 50 prosent av den totale usikrede gjelden. Resten er fordelt på ulike sikrede lån som billån og båtlån.

- Kredittkort360

Oppdatert gjeldsinformasjon om privatpersoner

Med et fungerende gjeldsregister har bankene idag muligheten til å ha oppdatert gjeldsinformasjon om privatpersoner under behandlingen av søknader om kredittkort og lån.

Vi på Kredittkort360.com mener at gjeldsregisteret er en nødvendighet for å forhindre at forbrukere låner mer enn de har råd til, at gjeldregisteret beskytter forbrukerne mot å havne i økonomiske problemer. Sånn sett tror vi at gjeldsregisteret framover kommer til å forhindre at husholdningenes gjeldsgrad fortsetter å stige.

Hva slags informasjon finner man i gjeldsregisteret?

Eksempler på data som registreres er navn på selskapet du har lånt av, hvor mye du skylder i dag, hvor stor kredittgrensen din er og rentenivå på ditt lån. Hvis du har nedbetalingslån, nærmere bestemt forbrukslån, vil også opprinnelig lånt beløp, gjenværende nedbetalingstid og hvor mye du skal betale hver måned, bli registrert.

Alle opplysningene i gjeldsregisteret innhentes fra omkring 200 kredittgivere, banker og finansforetak som har tillatelse til å tilby usikrede lån. Informasjonen blir løpende oppdatert.

For privatpersoner er det gratis å sjekke seg selv i gjeldsregisteret. Ved hjelp av Bank ID logger du deg inn via nettsiden gjeldsregisteret.com.

- Kredittkort360.com

Sjekk kredittgrensen på kredittkort

Mange har kredittkort eller kredittgrense de ikke har brukt på årevis, og om du ikke skylder penger har du nok verken fått noen påminnelse om at du er kunde eller hvor stor kredittgrense du har der. Hvis du har kreditt lån du ikke trenger eller har en høyere kredittgrense enn den du virkelig er i behov av, er dette en god anledning til å tilpasse kredittrammen til dine behov. Det gjør du enklest ved å kontakte den som har gitt deg kreditten. Du trenger kanskje ikke en større kredittgrense enn 5000 kroner på bensinkortet, men har automatisk fått innvilget 40.000 kroner da du bestilte kortet.

Å ha et kredittkort kan være praktisk i mange sammenhenger, men vi kan alle få et mer bevisst forhold til hvor høye kredittgrenser vi er gitt, og vurdere om grensene bør justeres. I gjeldsregisteret regnes kredittgrensen som kredittkortgjeld, selvom du ikke har benyttet kreditten fullt ut.

Fakta om gjeldsregisteret

I juni 2017 vedtok Stortinget et lovforslag – «Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner». I praksis er dette loven som regulerer hvordan gjeldsregisteret fungerer

  • Barne- og likestillingsdepartementet ga i fjor konsesjon til tre kommersielle aktører, som skal drive hvert sitt register og ta betalt for søk i registeret.
  • Gjeldsregisteret inneholder oppdatert informasjon om nordmenns forbrukslån og kredittkortgjeld. Informasjonen blir oppdatert minst én gang i døgnet.
  • Gjeldsregisteret omfatter ikke lån med sikkerhet
  • Usikret gjeld utgjør rundt tre prosent av husholdningenes samlede gjeld, men 14 prosent av samlet rentebelastning. Årsvekst i utlån på 11 prosent per 30. september i fjor.
  • Mislighold og tap på forbrukslån er høyere enn for andre typer lån til privatpersoner.

FAQ om gjeldsregisteret

Hvordan får jeg oversikt over min kredittkort- og øvrige usikrede lån?
Du logger deg inn på Gjeldsregisteret.com sin innsynstjeneste via ID-porten. Her har du innsyn i dine samlede gjeldsopplysninger relatert til kredittkortgjeld, forbrukslån, rammekreditter og faktureringskort.
Hva koster det for privatpersoner å bruke gjeldsregisteret?

Tjensten er gratis for privatpersoner å få innsyn i egne gjeldsopplysninger via Gjeldsregisteret.com.

Kan jeg reservere meg mot at Gjeldsregisteret mottar opplysninger som angår meg?

Banker og andre finansforetak med virksomhet i Norge er med hjemmel i Gjeldsinformasjonsloven og tilhørende forskrift pliktige til å rapportere gjeldsopplysninger til gjeldsinformasjonsforetak. Det er dermed ikke anledning til å reservere seg. Imidlertid har du som privatperson rett til innsyn i egne opplysninger uten ekstra kostnad.

Hva oppgis i registeret - kredittrammen eller hvor mye jeg faktisk har brukt?

Gejldsregisteret inneholder en komplett oversikt over alle dine kreditter, enten de er i bruk eller ikke. Viktig å vite at når banken vurderer din søknad, er det størrelsen på kredittrammen din som hensyntas – ikke hvor mye du faktisk har brukt.

Hvordan får jeg opplysninger om min samlede gjeld?

Gjeldsregisteret inneholder kun informasjon om usikret gjeld, dvs. forbruksgjeld og kredittkortgjeld. Hvis du som privatperson ønsker oversikt over usikret forbruks- og kredittkortgjeld som er registeret på deg, gjøres ved å identifisere deg med BankID på norskgjeld.no.

Burde jeg gjøre noe aktivt for å ikke ha så mye i gjeldsregisteret?

Hvis du har mer i gjeldsregisteret enn saldoen på din utnyttede kredittgrense er det viktig at du rydder opp blant dine kredittkort og lån. Det kan være hensiktsmessig å erstatte kort med smale bruksområder. Trenger du virkelig å ha et kredittkort som gir bonus på byggevarer når du er ferdig med oppussingen av boligen? For å finne et kredittkort som er hensiktmessig å ha kan du bruke Kredittkort360 sitt sammenligningsverktøy. Der kan du samtidig undersøke hvilket kort som har lavest rente. Det kan være hensiktsmessig å betale mindre på din nåværende kredittkortgjeld.

Å refinansiere kredittkortgjelden med et kredittkort som har lavere rente er smart. Det gir deg lavere månedlige utgifter og økonomien din blir sunnere, både i virkeligheten og i bankens beregninger.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager feil eller mangler relatert til mine gjeldsopplysninger?
Vi anbefaler at du tar kontakt direkte med din bank for eventuell retting av dine gjeldsopplysninger. Gjeldsregisteret viser kun de opplysninger som finansforetakene rapporterer. I innsynstjenesten vil det for de fleste banker være kontakt informasjon tilgjengelig for privatpersoner som kan benyttes.

Som innholdsansvarlig for Kredittkort360.com, bidrar Jan med en unik kombinasjon av ferdigheter og erfaringer innen markedsføring, kommunikasjon og salg fra finansbransjen både i Norge og Sverige.