Nærmere om kredittkortramme

Et kredittkort er ikke det samme som ubegrenset kreditt. Et sted må det si stopp. Det er den enkelte kortutsteder som avgjør hvor den går ved å sette en kredittramme.

De fleste kort annonserer med kredittkortramme opp til 50 000 – 150 000 kroner. Det finnes i tillegg noen få eksklusive kort som kan gi en ramme på 500 000 kroner. Dersom du selv ber om det, er det også mulig å få kort med en grense på bare 5000 kroner.

Kredittrammen er en del av kortutstederens generelle utlånspolitikk og de kundegruppene de henvender seg til. Det er eksempelvis ikke like viktig med høy kredittgrense for et typisk drivstoffkort, som for et kort hvor du kan opparbeide deg flybonus på flyreiser.

I tillegg er det en individuell vurdering av hver kortsøker. Det betyr at du ikke automatisk får selskapets høyeste kredittgrense selv om du får innvilget kredittkortet.

Hvor høy kredittkortramme får du?

I markedsføringen og på sammenligningssider vil kredittkortets høyeste kredittramme være oppgitt. Den enkelte kunde kan imidlertid godt tildeles en lavere ramme enn dette.

Når du søker om kort, kan det være at du selv kan velge ønsket kredittbeløp. Ofte er det slik at banken også vil gi deg en lavere grense i en viss prøveperiode før du kan be om kortets maksimale kredittgrense.

Men først og fremst er det din personlige økonomi som avgjør hvilken kredittkortramme du er kvalifisert for. Du vil bli nemlig bli kredittvurdert på kredittrammen som om det var et lån på et tilsvarende beløp du søkte om.

Skal du ha en kredittkortramme på 100 000 kroner, må du med andre ord også ha en tilbakebetalingsevne på den samme summen.

Det som teller mest i en slik kredittvurdering er hvor høy inntekt du har, og hvor mye gjeld du har fra før. Det er en generell regel at du ikke skal innvilges kreditt som overstiger fem ganger brutto årsinntekt. 

Hvordan kan du selv påvirke kredittkortrammen?

Dersom du har behov for en høyere ramme enn den du har blitt tildelt, er det som regel mulig å søke om det – opptil kortets maksimale ramme. 

Du må imidlertid bestå kredittvurderingen, og ha en god nok kredittscore for å få den omsøkte kredittgrensen. Dersom du ikke gjør det, bør du tenke over hvilke muligheter du har for å forbedre scoren din.

Det er faktorer som det ikke alltid er lett å endre på kort sikt. Har du imidlertid fått en ny jobb med en høyere inntekt eller et uvanlig godt resultat i lønnsoppgjøret, er det mulig å søke på nytt.

Vår oppmerksom på at dersom du har andre kredittkort du ikke bruker, vil rammen på disse kortene telle som gjeld i kredittvurderingen. Det gjelder om du søker om et nytt kredittkort eller om et lån.

Kort du ikke har bruk for, bør du derfor si opp før du søker om nye.

Dersom du ønsker å justere ned til en kredittramme på 10 000 kroner, er det derimot ikke behov for noen kredittvurdering. De fleste steder kan du endre rammen nedover ved å gå inn i nettbanken. Hvis dette alternativet ikke foreligger, kan du kontakte kundeservice og be dem ordne det for deg.

Overskridelse av kredittkortrammen

Kredittkortrammen er ment å være absolutt. Det er det beløpet kredittkortselskapet har godkjent deg for, og det er i strid med vilkårene å gi deg mer enn det.

Du bør derfor holde kontroll over bruken slik at dette ikke skjer. Normalt vil du få beskjed om det ikke er dekning på kortet når betalingen du ønsker å utføre medfører at kredittkortrammen overtrekkes.

Det kan likevel skje der terminalen ikke oppnår kontakt med banken din i forbindelse med en transaksjon. Det hender også at kunder som ligger nær opptil rammen vipper over når påløpte renter og gebyrer legges til i det månedlige oppgjøret.

I slike tilfeller vil du få et overtrekksgebyr eller en nærmere fastsatt forsinkelsesrente. Utover det vil ikke overskridelsen ha noen konsekvenser for deg dersom du er rask med å betale deg ned slik at du kommer under den avtalte grensen.

I motsatt fall vil du få et varsel og en frist om å gjøre det. Overholdes ikke fristen, kan kredittkortavtalen heves og du får krav om å betale inne hele det skyldige kredittbeløpet.

Best å betale ned hele forbruket hver måned

En høy kredittkortramme gir muligheter ved store kjøp. Det er godt å ha hele beløpet disponibelt når du skal kjøpe sommerferien til hele familien, inkludert reise og hotell.

Kredittkortets øvre grense er imidlertid ikke noe blivende sted. Betaler du ned kreditten ved månedlig forfall, vil du ikke avkreves renter og du oppebærer muligheten til å utnytte kredittkortrammen fullt ut inntil neste forfallsdato. 

Betaler du imidlertid kun minstebeløpet og har en saldo når kortets grense på 100 000 eller 150 000 kroner, er det snakk om en kreditt med relativt høye renter.

Fornuftig bruk av kredittkort innebærer derfor å nedbetale forbrukt kreditt så fort som mulig.

Vanlige spørsmål om kredittkortramme

Hva avgjør kredittkortrammen?
Hvordan får du høyere kredittkortramme?
Hva skjer når du når kredittkortrammen?
Bør du ha kredittkort med høy eller lav kredittkortramme?

Jan Yngve er en dyktig journalist som spesialiserer seg på personlig økonomi, spesielt kredittkortindustrien. Han har en mastergrad i økonomi og ledelse og har jobbet som journalist i flere år. På Kredittkort360.com er kredittkortfordeler hans spesialitet. I tillegg er han ansvarlig for alle guidene våre.
Favorittkort: TF Bank Mastercard

Sist oppdatert Jul 12, 2023