Har du betalt rente på kredittkortgjeld eller lån i 2023, skal 22 % av de innbetalte rentebeløpene gi deg fradrag på skattemeldingen. Dette er noe banker og kredittselskap skal melde inn automatisk, men du bør allikevel sjekke at fradragene er med slik at du ikke taper penger.

Har du lån sammen med en medlåntaker, må du også huske at bankene fordeler fradraget for gjeldsrenter 50/50 mellom dere. Skal dere benytte en annen fordeling, må dere endre den selv i begge skattemeldingene.

Renter på gjeld gir deg lavere skatt

Vårens «vakreste» eventyr nærmer seg med stormskritt: Innleveringen av skattemeldingen for 2023.

Takket være automatiseringer og digitaliseringer, var de fleste meldingene ferdig utfylt når Skatteetaten sendte deg melding i mars med denne beskjeden: Skattemeldingen er tilgjengelig.

Har du kredittkort eller lån, skal banken eller kredittselskapet allerede ha sendt opplysninger om hvor mye gjeld du har og hvor mye du har betalt i gjeldsrenter, til Skatteetaten.

Men feil kan skje. Derfor bør du sjekke at opplysningene stemmer slik at du ikke taper penger og betaler for mye i skatt.

22 % av innbetalte gjeldsrenter er fradrag

I skatteoppgjøret for 2023, skal 22 % av rentebeløpet du har betalt, trekkes fra skatten.

Har du betalt 10.000 kroner i renter på kredittkortgjeld for eksempel, skal 2.200 kroner av dette trekkes fra den endelige skatteregningen.

Her er noen eksempler på hvor mye skatt du sparer:

Innbetalte gjeldsrenter Skattefradrag
20.000 kroner
4.400 kroner
50.000 kroner
11.000 kroner
100.000 kroner
22.000 kroner

Det er med andre ord ikke små beløp det er snakk om hvis du har gjeld av en viss størrelse.

Vær oppmerksom på at du slipper å beregne rentefradraget selv. Så lenge opplysningene om hvor mye rente du har betalt stemmer, regner Skattemyndighetene ut det riktige fradraget automatisk.

OBS!

Noen tror at man kan trekke fra gjelden man har på skatten, men dette stemmer ikke. Det er kun en andel av rentene man har betalt på gjelden som kan trekkes fra.

Gjeldsrenter innrapporteres automatisk, men…

Samtlige banker og kredittkortselskap i Norge har rutiner for automatisk innrapportering til Skatteetaten av kundenes gjeld og innbetalte rentebeløp.

Det betyr ikke at systemene er feilfrie. Beløpene kan være feil eller så er de ikke innrapportert i det hele tatt.

Derfor må du sjekke årsoppgavene du har fått av dem som har gitt deg kredittkort og lån

 • Sammenlign beløpene i årsoppgaven med beløpene i skattemeldingen
 • Oppdager du feil, be banken eller kredittselskapet om å rette opp
 • Du kan korrigere feil selv, bare husk å ha dokumentasjon

Du finner renten du har betalt under Bank, lån og forsikring i skattemeldingen. Her kan du også endre gale opplysninger hvis ikke banken eller kredittselskapet gjør det for deg.

Vær oppmerksom på at du ikke kan kreve fradrag for renter du ikke har betalt. Har du latt være å betale en kredittkortregning for eksempel, kan du ikke trekke fra rentene på denne regningen. Det er først når renten er betalt at fradragsretten er gyldig.

OBS!

Vær oppmerksom på at Klarna ikke nødvendigvis innrapporterer gjeld og innbetalte renter automatisk. Du må trolig legge inn denne informasjonen selv under «Andre lån». Du finner opplysningene du trenger i Klarna-appen eller årsoppgaven Klarna sender deg.

Medlåntaker? Pass på fordelingen av gjeldsrentene

Har du lån sammen med en medlåntaker?

Da må du huske på at bankene fordeler de innbetalte gjeldsrentene likt mellom dere, altså 50/50. Ønsker dere en annen fordeling, fordi en av dere har vesentlig høyere inntekt for eksempel, må dere endre fordelingen selv.

Slik gjør dere det:

 • Åpne hver deres skattemelding på Skatteetaten.no
 • Legg inn endringene i begge skattemeldingene

Husk å sjekke at tallene stemmer før dere sender inn skattemeldingene. Den nye rentefordelingen må stemme 100 % med beløpene banken har oppgitt.

Du kan lese mer om fordeling av lån og renter på Skatteetatens nettsider.

Hvis gjelden har gått til inkasso

Har du lån eller kredittkortgjeld som har gått til inkasso?

Du får avdrag for renter du har betalt til inkassoselskapet, men ikke for inkassosalæret. Og du må så klart ha betalt inkassokravet.

Det kan hende du må legge inn denne renteinnbetalingen selv:

 • åpne skattemeldingen
 • klikk på «Se hva du kan legge til»
 • velg «andre kapitalkostnader»
 • legg inn rentebeløpet i feltet under «Renter til inkassoselskap»

Du må trolig dokumentere at du har betalt renten med å laste opp en kopi av inkassokravet, for eksempel.

Husk tidsfristene

Når du har sjekket at alle rentene du har betalt er med i skatteoppgjøret, er det på tide å levere skattemeldingen. Dette er leveringsfristene du må huske på:

 • lønnsmottakere: 30 april
 • næringsdrivende: 31 mai

Får du penger tilbake på skatten? Gratulerer!

Får du restskatt? Dette er betalingsfristene:

Restskatt som er mindre enn 1.000 kroner

Restskatt i denne størrelsesorden skal betales med én faktura. Får du skatteoppgjøret i juni eller tidligere, er betalings fristen 20 august. Kommer oppgjøret senere enn juni, har du 3 ukers betalingsfrist.

Restskatt på 1.000 kroner eller mer

Hvis du fikk beskjed om restskatt i juni eller tidligere, er fristene 20. august og 24. september. (Restskatt som er høyere enn 1.000 kroner, fordeles på to fakturaer.)

Fikk du beskjed om restskatt i august, er fristen henholdsvis 3 og 8 uker etter at du mottok beskjed.

OBS!

Ble restskatten under 100 kroner? Da slipper du å betale.

Mette Jensen er redaktør for Kredittkort360.com. Med bakgrunn fra både medie- og kommunikasjonsbransjen, passer hun perfekt for oppgaven, som er å ha det overordnede ansvaret for alt som publiseres på våre nettsider.
Favorittkort: Re:member Black

Sist oppdatert Apr 17, 2024