Tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon

Finans Norge rapporterer at forbrukernes usikrede gjeld, både kredittkort- og forbrukslångjeld, fortsetter å falle. I begynnelsen av året var den totale usikrede gjelden på 175,8 mrd kroner. I begynnelsen av august 2020 har rammekreditten falt ned til 163,6 mrd kroner. Rammekreditten, det vil si kredittkortgjeld, har likeledes gått fra å være 78,4 mrd kroner til 71,4 mrd kroner. Dette tyder blant annet på at nordmenn har et sunnere forhold til kredittkort ved at man tilbakebetaler utestående gjeld ved forfall. Dermed pådrar man seg ikke rentebærende gjeld på kredittkortet, og dermed utnytter de beste kredittkort fordeler på sine kort uten ekstra kostnader.

Ikke-rentebærende øker, rentebærende synker

Den publiserte statistikken fra Norsk Gjeldsinformasjon viser også at ikke-rentebærende kredittkortgjeld øker, mens rentebærende gjeld har gått ned. Dette tyder på at nordmenn betaler ned på sine lån og dermed forbedrer sin privatøkonomi.

Finansdepartementets forskrifter

Vi kan takke Finansdepartementets forskrifter for denne nedgangen, og at bankene har vært flinke til å etterleve departementets forskrifter. De gjeldende forskrifter fra Finansdepartementet er ment å være veiledende for banker og kortutstedere. Forskriftene, som også ble innført ifjor, bestemmer i praksis hvor høy kredittgrense du får på et kredittkort som du søker om. Ifølge forskriftene kan din totale gjeld ikke overstige 5 ganger bruttoårsinntekten din.

Jan Henriksson

Som innholdsansvarlig for Kredittkort360.com, bidrar Jan med en unik kombinasjon av ferdigheter og erfaringer innen markedsføring, kommunikasjon og salg fra finansbransjen både i Norge og Sverige.