Det kan ikke sies ofte nok at man må beskytte seg mot det uforutsette når man forlater sitt trygge hjem for å dra på ferie! Nordmenn er veldig glade i å reise på ferie til varmere strøk. Likevel er det de færreste av oss som vet hva det egentlig innebærer å reise uforsikret på ferie.

De fleste som har kredittkort har formodentlig lest i kommunikasjonen fra sitt kortselskap at reiseforsikringen er inkludert i kredittkortet. La oss se litt nærmere på vilkårene til kredittkortenes reise- og avbestillingsforsikring for å finne forskjellene, likhetene og eventuelle begrensninger i forsikringene på kredittkort.

Reiseforsikring – hva er det?

Som det fremgår av uttrykket, er en reiseforsikring en forsikring som er ment å dekke uforutsette hendelser og uhell forbundet med en reise.

50%-kravet for reiseforsikring på kredittkort

Det generelle kravet fra samtlige kredittkortforetak er at minimum 50 prosent av transportkostnadene er betalt med kredittkortet før reiseforsikringen kan begynne å gjelde.

Hva koster reiseforsikringen?

Forutsatt at du har reiseforsikring inkludert i kredittkortet ditt koster det deg altså ingenting å være forsikret på ferien. Eksempel på noen kortutstedere som tilbyr gratis reise- og avbestillingsforsikring er Credits GoldBank NorwegianRe:member og Santander Gebyrfri. Andre kredittkort som Komplett Bank MasterCard tilbyr ID-tyveriforsikring i tillegg til den vanlige reieforsikringen. SAS Eurobonus Amex Elite er et annet eksempel på et kredittkort som dekker egenandel på skader på din leiebil.

Mens et kredittkort inneholder ett sett med gratis forsikringer, kan noen av disse være betalbare tilleggsforsikringer på andre kredittkort. I kortselskapets forsikringsvilkår vil det fremgå en oversikt over de ulike forsikringstypene.

Gjelder reiseforsikring virkelig overalt i verden?

Svare på det er nei. Reiseforsikringen på kredittkort har visse begrensninger. For det første er du ikke sikret av kortets reiseforsikring når du ikke er på reise men befinner deg på din bostedsadresse, på jobben eller undervisningsstedet.

Les nøye gjennom forsikringsvilkårene

Les nøye gjennom forsikringsvilkårene hvis du skal reise til land og områder som er utsatt for krigsrisiko. Ofte forekommende land som er unntatt i forsikringsvilkårene er Afghanistan, Iran, Irak og Nord Korea. Det kan også være lurt å gå til Utenriksdepartements nettsider for å sjekke om departementet fraråder reiser til det området du planlegger ferieturen til. Unntaket kan nemlig gjelde i land som Utenriksdepartementet fraråder å reise til.

Har lengden på reisen noen betydning?

Det vanlige er at reiseforsikringens gyldighet begrenses til et bestemt antall dager. Mens noen forsikringer gjelder inntil 45 dager er forsikringslengden opptil 90 dager hos andre aktører. Noen Reiseforsikring via kredittkort som for eksempel Remember forsikrer deg på inntil 90 dagers reise.

Du kan enkelt sammenligne forsikringer på kredittkort og andre kredittkort egenskaper med hjelp av vårt sammenligningsverktøy.

Hva er man beskyttet mot/hva dekker reiseforsikringene?

De beste reiseforsikringene dekker følgende skader og tap:

  • Flyforsinkelser
  • Tapt/skadet bagasje
  • Forsinket bagasje
  • Avbestillinger
  • Sykehusbesøk eller hjemreise som skyldes sykdom
  • Ulykker på reise
  • Død under reise
  • Økonomisk ansvar for utgifter for skader påført andre eller andres eiendeler
  • Egenandeler; f.eks. ved uhell med leiebil
  • ID-Tyveriforsikring

I noen tilfeller er betaling av egenandel en forutsetning for at forsikringen skal dekke utgifter og lignende. Noen kredittkort foretak, eksempelvis Re:member, operer med en egenandel på 5000 kroner. Som vi nevnte over kreves det at du betaler minimum 50 % av transportkostnadene med kredittkortet for at forsikringene skal gjelde.

Hvem dekkes av reise- og avbestillingsforsikringen?

Forsikringene dekker ikke bare kortholderen. Både venner, familie og slektmedlemmer kan dekkes av forsikringsfordelene. Hvem som dekkes av forsikringen varierer fra selskap til selskap. Med reiseforsikring for familie dekkes ofte samboer/ektefelle og hjemmeboende barn under 21 år. Noen foretak tilbyr at forsikringene gjelder for de sikrede selv om kortholder ikke deltar på reisen.

Aldersbegrensninger

De fleste foretak har satt en øvre aldersgrense i sine forsikringsvilkår. Sjekk selskapets vilkår for å være sikker på at du oppfyller forsikringskravene. I forsikringsvilkårene til Bank Norwegian, som er et av de populæreste kredittkortene med reiseforsikring, står det at forsikringen ikke gjelder for personer som har fylt 70 år hva gjelder ulykke, avbestilling og reisesyke og hjemtransport.

I dag er det stor konkurranse i markedet som gir deg muligheten til å finne et kredittkort med reiseforsikring på dine betingelser. I våre vurderinger kan du lese om forskjellige kredittkort og hvilke andre fordeler de har å by på i tillegg till forsikringer.