Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk er enkelt sagt en kontroll av din økonomi. Formålet med en kredittsjekk er å finne ut om det er sannsynlig at du er i stand til å overholde dine økonomiske forpliktelser, altså betale dine regninger og lån. Kredittsjekk gjennomføres alltid ved opptak av nye lån og kreditter. Du blir som regel også kredittsjekket dersom du skal inngå ny forsikringsavtale, ny strømavtale eller nytt mobilabonnement. Både privatpersoner og bedrifter kan bli kredittsjekket. 

Tips: Finnes det kredittkort uten kredittsjekk?

Hvordan gjennomføres en kredittsjekk?

For at en kredittsjekk skal kunne gjennomføres vil uavhengige spesialiserte kredittopplysningsselskaper samle inn relevant informasjon om deg. Denne informasjonen kommer fra ulike offentlige registre. Eksempler på informasjon som samles inn er opplysninger om din inntekt, dine gjeldsforpliktelser og om du har betalingsanmerkninger. Informasjonen settes så inn i en modell og du får en rangering i form av et tall på en skala. Denne skalaen går som regel fra 0-100. Det er kun utvalgte kredittopplysningsselskaper som har lov å samle inn slik informasjon om deg. Når bankene og andre aktører vil utføre en kredittsjekk av deg, må de henvende seg til disse kredittopplysningsselskapene.

Hva vektlegges i en kredittsjekk?

Når det gjennomføres en kredittsjekk samles det alltid inn opplysninger om din inntekt, dine gjeldsforpliktelser og om du har betalingsanmerkninger. I tillegg tar kredittscoremodellene med alder, flyttemønster, inntektsutvikling og eventuelle næringsinteresser. 

Betalingsanmerkninger vil føre til at din kredittscore blir så redusert at du vil få avslag på søknader om lån og kredittkort. Du kan også bli nektet å inngå nye strømavtaler eller nytt mobilabonnement. Er du ung, slår dette også negativt ut. De fleste långivere stiller også krav til ansettelse og inntekt. Utover dette varierer vektleggingen av de ulike faktorene noe mellom kredittopplysningsbyråene. I tillegg opererer de ulike byråene med flere ulike scoremodeller som er rettet mot ulike formål. 

Gjennom kredittsjekk får kreditorene tilgang til disse opplysningene om deg:

  • Din folkeregistrerte adresse.
  • Skatteligning basert på opplysninger fra skattemyndighetene. Dette omfatter opplysninger om alminnelig inntekt, skatt, formue og skatteklasse.
  • Beregnet bruttoinntekt.
  • Næringsinteresser registrert i Brønnøysundregisteret.
  • Informasjon om betalingsanmerkninger som eksempelvis inkasso, lønnstrekk og utleggsforretning.

Tips: Kan man få kredittkort med betalingsanmerkning?

Hvorfor er kredittsjekk viktig?

Kredittsjekk er viktig for å forhindre at personer som ikke har betalingsevne skal ta på seg flere økonomiske forpliktelser enn de har mulighet til å betjene. Særlig gjelder dette opptak av ulike typer lån. Å forhindre for stor gjeld er positivt både for finansieringsselskapene og det enkelte individ. Slik kan utlånere redusere tap, mens privatpersoner kan unngå inkasso og store ekstrakostnader. 

Kredittsjekker har også flere fordeler for deg som potensiell kunde. Gjennom slike sjekker får du en vurdering av hvordan din økonomiske situasjon er vurdert mot et gjennomsnitt. Slik får du en indikasjon på hvor trygg økonomien din er.

Hvem gjennomfører kredittsjekker?

I Norge er det kun utvalgte selskaper som har lov til å drive med kredittsjekker. I dag er det selskapene Experian, Bisnode, Bislab, Creditsafe og Evry som driver med kredittopplysning. Hvem som til enhver tid har lov til å drive med kredittsjekker opplyses på Datatilsynet sine nettsider. 

Hva er dine rettigheter?

Du har rettigheter i forbindelse med kredittsjekk. Det er ikke hvem som helst som har lov å ta en kredittsjekk av deg. Den som bestiller en kredittvurdering må kunne vise til et gyldig rettslig grunnlag. Når du blir kredittsjekket har du krav på et gjenpartsbrev. Dette skal sendes via post eller via offentlige digitale kanaler som for eksempel Digipost. I gjenpartsbrevet skal det opplyses om hvem som har kredittsjekket deg og hvilke opplysninger som er gitt. 

Hvordan kan jeg vite kredittscoren min?

Du kan få opplyst din kredittscore ved å logge deg inn hos kredittopplysningsselskapene som driver med kredittsjekk. Det er i dag  kredittopplsysningsselskapene Creditsafe, Experian, Bislab, Bisnode og Evry som kan drive med kredittopplysning. For å få opplysninger om din kredittscore, må du logge deg inn med BankID. Det skal være gratis å sjekke dine opplysninger. 

Hva er kredittsperre?

Kredittsperre betyr at ingen kan kredittsjekke deg. Da kan du heller ikke ta opp flere lån eller kreditter. Det kan være flere grunner til å opprette en slik sperre. 

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet ditt pass, nasjonalt ID-kort eller annen identifikasjon kan det være risiko for at du kan bli utsatt for identitetstyveri. Da bør du vurdere å opprette en kredittsperre slik at ingen andre kan ta opp lån i ditt navn. 

Du kan også kredittsperre deg selv for å unngå å falle for fristelsen til å ta opp kreditter og lån som du ikke har råd til. Dette er spesielt relevant dersom du har mye gjeld fra før. For å kunne opprette kredittsperre må du ta kontakt med kredittopplysningsforetakene.

Hvordan forbedre din kredittscore?

Din kredittscore består av mange faktorer som omfatter din inntekt og gjeld samt eventuelle betalingsanmerkninger og næringsinteresser. Det legges også vekt på faktorer som inntektsutvikling, flyttemønster og alder. Noen av disse faktorene kan du påvirke slik at du kan forbedre din kredittscore. Blant annet bør du så raskt som mulig kvitte deg med betalingsanmerkninger dersom du har slike. Betalingsanmerkninger påvirker nemlig din kredittscore så negativt at du ikke får lån. Det kan også være lurt å refinansiere dyr gjeld slik at du raskere kan betale ned på denne og forbedre din kredittscore. Du kan også ta grep for å forbedre din inntekt. 

Konklusjon

Kredittsjekk er en nødvendig prosess som er fordelaktig for både den som låner ut penger og for deg som låntaker. Kredittsjekken tar temperaturen på din økonomi og skal si noe om din betalingsevne og sannsynligheten for at du kommer til å gjøre opp for deg. Det er mange faktorer som inngår i en kredittsjekk, og noen av disse kan du påvirke selv over tid.

Vanlige spørsmål om kredittsjekker

Hva er formålet med en kredittvurdering?
Hvordan påvirker en kredittvurdering renten på et kredittkort?
Hva er forskjellen mellom en kredittsjekk og en kredittvurdering?
Hvor lenge er en kredittvurdering gyldig?
Kan man bestride eller korrigere en kredittvurdering?

Jan Yngve er en dyktig journalist som spesialiserer seg på personlig økonomi, spesielt kredittkortindustrien. Han har en mastergrad i økonomi og ledelse og har jobbet som journalist i flere år. På Kredittkort360.com er kredittkortfordeler hans spesialitet. I tillegg er han ansvarlig for alle guidene våre.
Favorittkort: TF Bank Mastercard

Sist oppdatert Apr 11, 2024