Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk er en kontroll av din økonomi i forbindelse med opptak av lån og kjøp av bestemte varer og tjenester. Både privatpersoner og bedrifter kan bli kredittsjekket. En kredittsjekk skal avdekke sannsynligheten for at du er i stand til å innfri dine økonomiske forpliktelser, altså betale dine lån og andre regninger. Det er uavhengige kredittopplysningsselskaper som utfører kredittsjekker ved å samle inn opplysninger om din økonomi, som for eksempel hvor mye gjeld du har, hvilken inntekt du har og om du har betalingsanmerkninger. Det er også flere andre faktorer som inngår i en kredittsjekk. Alle disse faktorene settes inn i en modell som gir deg en score, som regel på en skala fra 1-100. 

Hvorfor er det viktig å kredittsjekke seg selv?

Det kan være lurt å kredittsjekke seg selv med jevne mellomrom. Da vil du se hvilke opplysninger kredittopplysningsselskapene samler inn om deg. Du vil også få en pekepinn på hvor robust din økonomi er i forhold til gjennomsnittet. Ved å kredittsjekke deg selv kan du også ta grep for å forbedre din kredittscore, noe som vil gjøre det enklere å få bedre betingelser når du skal søke kredittkort. Dersom du vet at du har en god kredittscore, har du også et godt argument for å kreve bedre vilkår på dine kredittkort når du skal forhandle med bankene. Husk at din kredittscore ikke er permanent, slik at det kan være lurt å sjekke den ved jevne mellomrom.   

Hva er en god kredittscore?

Kredittscore er et tall, som regel på en skala fra 1-100, der 100 er den beste mulige kredittscoren. En kredittscore over 50 regnes normalt som god, men det kan variere litt mellom de ulike bankene hvor strenge krav som stilles. Denne inndelingen er vanlig: 

 • 71-100: «Veldig lav risiko»: Anbefaler godkjenning
 • 51-70: «Lav risiko»: Anbefaler godkjenning
 • 30-50: «Moderat risiko»: Anbefaler godkjenning, men en manuell vurdering av kunden bør utføres
 • 21-29: «Høy Risiko»: Det anbefales manuell sjekk av kunden
 • 1-20: «Veldig høy risiko»: Avslag anbefales

Hvordan påvirker en kredittsjekk kredittscoren din?

En kredittsjekk i seg selv påvirker ikke kredittscoren din. Det kan imidlertid være lurt å kredittsjekke seg selv med jevne mellomrom for å finne ut hvilke punkter som kan forbedres. Slik kan du øke dine sjanser for å få lån og for å få bedre lånebetingelser. 

Hva er en betalingsanmerkning?

Du får en betalingsanmerkning dersom du misligholder en eller flere av dine økonomiske forpliktelser. Det kan være en hvilken som helst regning eller et forfalt lån eller forfalt husleie. Før du får en betalingsanmerkning registrert på deg, skal du motta flere påminnelser og varslinger. Dersom du fremdeles ikke har gjort opp kravet etter å ha mottatt purring, inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel om tvangsfullbyrdelse, tas rettslige skritt mot deg.  Da registreres det også en betalingsanmerkning på deg. Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, får du ikke kredittkort. Du får heller ikke inngått nye avtaler knyttet til tjenester som strøm eller mobil. Du kan også få utfordringer på leiemarkedet og når du søker på enkelte typer stillinger. Du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger ved å kredittsjekke deg selv hos kredittopplysningsbyråene. 

Hvordan kredittsjekker du deg selv?

Slik går du fram for å kredittsjekke deg selv, steg-for-steg guide: 

 1. Sjekk din kredittscore hos kredittbyråer
 2. Gjennomgå din kreditt-historikk
 3. Identifiser feil og unøyaktigheter
 4. Sørg for å betale regningene dine i tide
 5. Gjør opp ubetalte regninger
 6. Utarbeid en plan for å forbedre kreditten din

Hva kan du gjøre hvis kredittsjekken avdekker problemer?

Dersom kredittsjekken avdekker problemer, for eksempel betalingsanmerkninger, bør du raskest mulig prøve å rydde opp i disse. Betalingsanmerkninger kan du raskt bli kvitt ved å gjøre opp kravene mot deg. Du må da betale både hovedkravet i sin helhet og tilleggskostnadene som har påløpt under inkassoprosessen. Dersom du er uenig i andre opplysninger som er registrert på deg, bør du ta kontakt med kredittopplysningsbyrået. 

Hva er forskjellen mellom en myk og hard kredittsjekk?

En myk kredittsjekk er en forespørsel i forbindelse med et tilbud fra en utlåner, eksempelvis et forhåndsgodkjent kredittkort. En myk kredittsjekk kan også være når du sjekker din egen kreditt. En hard kredittforespørsel er når en bank eller annen långiver sjekker din kredittscore i forkant av godkjenning av et lån.

Kan du kredittsjekke deg selv gratis?

Ja, du kan kredittsjekke deg selv gratis på nettsidene til de godkjente kredittopplysningsselskapene. Du kan selv logge deg inn med BankID på nettsidene til Defero og Experian og kredittsjekke deg selv. Da får du se din personlige kredittscore. Du får også oversikt over informasjon fra Gjeldsregisteret og eventuelle betalingsanmerkninger samlet på ett sted. Du skal ikke behøve å betale noe for å ta en personlig kredittsjekk.

Hvem kan kredittsjekke deg?

Det er ikke hvem som helst som kan kredittsjekke deg. For at en virksomhet eller en person skal kunne foreta en kredittsjekk av deg, må det foreligge et saklig behov. 

Eksempler på saklig behov kan være virksomheter som selger på kreditt. Slike virksomheter vil ha behov for å foreta en kredittsjekk for å kunne gjøre en risikovurdering av kjøperens økonomi. Norske banker og kredittkortselskaper er lovpålagt å gjøre en kredittvurdering av alle som søker lån eller kredittkort. I noen tilfeller kan også utvalgte arbeidsgivere ha lov til å gjøre en kredittsjekk av deg. 

Disse kan kredittsjekke deg:

 • Virksomheter som selger på kreditt
 • Norske banker, utlånere og kredittkortselskaper
 • Enkelte arbeidsgivere

Hvordan nekte kredittsjekk?

Du kan nekte andre å ta kredittsjekk av deg ved å opprette en såkalt frivillig kredittsperre. Da kan ingen kredittsjekke deg, men du vil da heller ikke få muligheten til å ta opp lån eller kreditt. Du kan få opprettet en frivillig kredittsperre ved å henvende deg til kredittopplysningsselskapene. En frivillig kredittsperre kan også være aktuelt dersom du er redd for å falle for fristelsen til å ta opp mer lån og kreditt enn du kan betjene. Det kan også være aktuelt å opprette en kredittsperre for å forhindre identitetstyveri.

Kan du få kredittkort uten kredittsjekk?

Nei, du kan ikke få kredittkort uten kredittsjekk. Alle norske selskaper som utsteder kredittkort er nemlig lovpålagt av myndighetene å gjennomføre en kredittsjekk før de innvilger en søknad om kredittkort. 

Oppsummering

Å kredittsjekke seg selv med jevne mellomrom kan være nyttig for å sjekke robustheten til egen økonomi. Slik kan du også avdekke eventuelle forbedringspunkter og betalingsanmerkninger slik at du kan ta grep for å forbedre din kredittscore. Ved å kredittsjekke deg selv får du også innsikt i hvilke opplysninger banker og andre selskaper får tilgang til om deg. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er en kredittvurdering?
Hvordan får man en kredittvurdering?
Hva påvirker en kredittvurdering?
Hvorfor er en god kredittvurdering viktig?
Hvordan kan man forbedre en kredittvurdering?

Jan Yngve er en dyktig journalist som spesialiserer seg på personlig økonomi, spesielt kredittkortindustrien. Han har en mastergrad i økonomi og ledelse og har jobbet som journalist i flere år. På Kredittkort360.com er kredittkortfordeler hans spesialitet. I tillegg er han ansvarlig for alle guidene våre.
Favorittkort: TF Bank Mastercard

Sist oppdatert Apr 11, 2024